top of page
Clase
COMUNIDAD 
KÖZÖSSÉG

La asociación civil sin fines de lucro Círculo de San Esteban se conformó en el año 1957, integrada por inmigrantes y descendientes de húngaros junto al padre José Pesti, sacerdote jesuita, director de la misión católica húngara en Argentina. El principal objetivo era divulgar las tradiciones y patrimonios culturales húngaros, fomentando también el interés por el idioma. Es la asociación propietaria y fundadora del Colegio San Ladislao. Es miembro activo de la Federación de Entidades Húngaras de la República Argentina.

1957-ben alakult meg a Szent István Kör egyesület. Pesti József jezsuita pap, az Argentínai Magyar Katolikus Misszió igazgatója a bevándorlók és magyarok leszármazottjaival együtt hozta létre. A fő cél a magyar kulturális hagyományok és örökség terjesztése, úgy mint a magyar nyelv felé érdeklődés serkentése volt. A Szent László iskola tulajdonosa és alapító egyesülete. Aktív tagja az Argentin Magyar Intézmények Szövetségének.

CÍRCULO DE SAN ESTEBAN 

SZENT ISTVÁN KÖR

Respetando su objetivo de promover la cultura, tradicionalmente realiza cada año las siguientes actividades:

Kultúra terjesztése végett, minden évben az alábbi hagyományos tevékenységeket végzi:

  • Acto de San Ladislao; con fecha 27 de junio se convoca a representantes de todas las asociaciones húngaras en la Argentina para conmemorar al santo patrono del colegio que lleva su nombre

  • Szent László ünnepe: június 27-én az összes argentin magyar egyesület képviselőit meghívják, hogy megemlékezzenek a nevét viselő iskola védőszentjéről.

 

  • Almuerzo de camaradería con la presencia de representantes de las asociaciones húngaras y exalumnos.

  • Szent László baráti ebéd: magyar egyesületek képviselőik és volt diákok jelenlétével.

.

  • Brinda espacios para conferencias, presentación de proyectos individuales o colectivos para difusión de la cultura.

  • Konferenciák és a kultúra terjesztését szolgáló projektek bemutatására kínálja berendezéseit.

3_edited.jpg
bottom of page